header met logo

Beschrijving

Krachtopnemers beschrijving, principes en advies

krachtopnemers met til beveiliging

Silo op 4 krachtopnemers met til beveiliging

  Weegtechniek Holland levert een compleet assortiment elektronische krachtopnemers en adviseert de gebruikers bij de toepassing daarvan.

Het hart van een elektronische industriële weegschaal wordt gevormd door een of meer elektronische krachtopnemers.
Zo’n opnemer bestaat uit een metalen veerelement waar op de buigplaatsen van het element z.g. rekstrookjes zijn geplakt.
Een rekstrookje is een elektrische weerstand, waarvan de waarde verandert als het strookje wordt uitgerekt.

Buigt het veerelement omdat er kracht op wordt uitgeoefend, dan verandert daardoor de weerstand van de rekstrookjes.

Deze -analoge- verandering van weerstand wordt elektrisch versterkt en omgezet naar een digitaal afleesbare waarde.
Bij z.g. digitale opnemers is de versterker en digitaal omzetter reeds in de behuizing van een opnemer ingebouwd.

De buiging van een moderne krachtopnemer is zeer gering. Ze varieërt van 0,2 tot 0,6 mm bij volle belasing, afhankelijk van type en uitvoering.

 
 
 
  Weegbunkertje met
 een off centre buigstaafVorm van het meetelement

Buigstaven (bending beams) worden opnemers genoemd die twee boven elkaar liggende, horizontale veerbladen hebben.
Deze veerbladen leveren de de reactiekracht tegenover de aangebrachte gewichtsbelasting.
De rekstrookjes zijn op de bladveren aangebracht of op een rond of plat element tussen de bladveren in.
Buigstaven worden gemaakt tot ca. 300 kg nominaal meetbereik.
Gewone buigstaven worden ook wel single point opnemers genoemd.


 Buigstaaf met roestvaststalen beschermingsbalg


Off centre opnemers zijn buigstaven die extra brede veerbladen hebben, waardoor ze beter bestand zijn tegen zijdelingse belasting.
Bovendien hebben ze een extra afregeling ondergaan, waarbij de opnemer gecorrigeerd is voor afwijking die zou ontstaan door gewichtsbelasting die niet precies in het midden van de cel wordt aangebracht.
Bij deze opnemers wordt altijd aangegeven hoever de belasting buiten het midden van de opnemer mag liggen.
Off centre opnemers worden gemaakt tot max. 900 kg nominaal bereik.  off centre opnemer

Klein model off centre opnemer


Shear beams zijn buigstaven die ook twee boven elkaar liggende bladveren hebben, maar daartussen is een vertikale wand geplaatst die de reactiekracht tegenover de belasting levert.
In doorsnede gezien lijkt het op een I profiel.
De rekstrookjes zijn op deze vertikale wand aangebracht en reageren op de dwarsvervorming (shear) van deze wand.
De horizontale veerbladen zijn dikker dan bij buigstaven en leveren een goede bescherming op tegen dwarskrachten.
De meetbereiken van shear beams lopen vanaf 300 kg tot ca. 40 ton. 

Roestvast stalen IP 68 dichtgelaste shearbeam


S vormige opnemers worden meestal vertikaal gebruikt, in tegenstelling tot bovengenoemde uitvoeringen.
Ze heten dan ook wel trekkrachtopnemers.
Meettechnisch gezien zijn het meestal buigstaven of shearbeams, waarvan de bevestigingsdelen in een bocht naar onderen en naar boven zijn gevormd. Daardoor kan de bevestiging met twee tapgaten in de onder- en bovenzijde van de opnemer plaatsvinden.
Ingebouwd in een cilindrisch gevormde behuizing heten ze drukkrachtopnemers. 

Roestvast stalen S vormige krachtopnemer, IP 68 dichtgelastToepassing in het weegwerktuig

Terug naar begin

 

 

Dwarskrachtstang naast een 30 tons
drukkrachtopnemer


Off centre opnemers zijn ontworpen specifiek voor het maken van een weegschaal of weegvlak dat op één opnemer rust.
Van ieder type wordt gespecificeerd hoe groot een toe te passen weegvlak mag zijn, zonder buiten de ijkwettelijke specificatie van zo’n weegschaal te komen.
Voor hele nauwkeurige meting met een gering weegvermogen zijn er hydraulisch gedempte
off centre opnemers die, direct bij het buigstaaf element, dynamische krachten effectief afdempen. 

Off centre opnemers in vernikkelde en volledig roestvast stalen uitvoering


S – type opnemers zijn buigstaven of shear beams met een speciale vorm, bedoeld voor het meten van trekkrachten.
Sommige kunnen ook, door hun kleine afmetingen, als drukkrachtopnemer worden toegepast. 

Roestvast stalen, dichtgelaste type shearbeam


De shear beam krachtopnemer is tegenwoordig de meest toegepaste krachtopnemers in weeginstallaties vanaf 500 kg.
Door zijn grotere bestendigheid tegen dwarskrachten is hij bijzonder geschikt voor de grotere platformweegschalen en bunker- en siloweeginstallaties.
Shearbeam opnemer met montage bok en til beveiliging


 

Shearbeam opnemer met montage bok en til beveiliging
Weegtechniek Holland geeft advies en know how


Terug naar begin

Het inbouwen van krachtopnemers in een weegsysteem dient zo te geschieden dat de opnemers geen andere, dan de voor de meting bedoelde, krachten te verwerken krijgt.
Zijdelingse krachten bij voorbeeld dienen vermeden of afgeleid te worden.

 Montagebok met dwarskrachtstangKrachtinleiding met een veerbuffer
  Afgezien van het beschadigingsrisico zal er, bij onjuiste inbouw, vrijwel altijd een niet aanvaardbare fout van de gewichtsmeting ontstaan.

Er zijn veel mogelijkheden om deze risico’s te vermijden en Weegtechniek Holland adviseert zijn afnemers op dit punt door, hetzij ter plaatse de aanwezige situatie te beoordelen, of door, op basis van voorafgaand telefonisch overleg en tekeningen van de geplande inbouw, de ontwerper richtlijnen voor een correcte opstelling van opnemer, krachtinleiding en dwarskrachtvoorzieningen te verschaffen.


Ideale opstelling voor een wegende menger
 

Buitensilo op 4 opnemers

 


Kabel kleurcodering van een Utilcell krachtopnemer


 


  Bij het aansluiten en doormeten van de elektrische aansluitingen van elektronische weegschalen wordt vaak d.m.v. telefonisch assistentie, hulp geboden tijdens de montage van het weegwerktuig.
 

 

  TOEPASSINGSVOORBEELD

Constructie voorbeeld krachtopnemer opstelling met correct instelbare dwarskrachtstang en vlakstelmogelijkheden voor de fundatie

© Jos Story tekenbureau

Tankweger met roerwerk, 1500 kg per 100 gram nauwkeurig. Gevoeligheid 50 gram, doseernauwkeurigheid 10 gram.
Nominaal meetbereik 6000 kg

 

 

 

X